Hướng dẫn Check Mail ẩn và Rename Facebook người khác

 Đối với một reporter hoặc một ripper FB thì việc cần thiết là phải có email đăng nhập của victim. Vậy làm sao để có email của người đó nếu họ không công khái trên Profile? Video dưới đây sẽ giúp bạn cách Check mail ẩn của victim và Đổi tên Facebook của họ mà không cần sự đồng ý của chủ Facebook

 

 

Thần chú:
– 페이스 북 팀 제공
– 그게 내 진짜 이름 이기 때문에 내 이름 을 변경해주십시오
– 당신은 페이스 북 팀 을 감사

One thought on “Hướng dẫn Check Mail ẩn và Rename Facebook người khác

  1. Pingback: Hướng dẫn tìm số điện thoại của một tài khoản Facebook bất kỳ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *